Luật dược số 34/2005/QH11 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 14/6/2005

Luật dược số 34/2005/QH11 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 14/6/2005 Tải văn bản tại đây

Hỏi đáp về thẩm quyền cấp Chứng chỉ hành nghề dược

Hỏi: Xin được hỏi về thẩm quyền cấp Chứng chỉ hành nghề dược? Trả lời: Thẩm quyền cấp Chứng chỉ hành nghề dược được quy định như sa...

Hỏi đáp về hồ sơ đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề dược đối với công dân Việt Nam

Hỏi: Hồ sơ đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề dược đối với công dân Việt Nam bao gồm những gì? Trả lời: Hồ sơ đề nghị cấp Chứng ch...

Cơ quan nào quản lý nhà nước về giá thuốc?

Hỏi: Cho tôi hỏi cơ quan nào quản lý nhà nước về giá thuốc? Trả lời: Chúng tôi xin được trả lời câu hỏi của bạn như sau: - Cục Qu...

Pháp luật Việt Nam quy định như thế nào về niêm yết giá thuốc?

Hỏi: Cho tôi hỏi các quy định của pháp luật Việt Nam về niêm yết giá thuốc? Trả lời: Pháp luật Việt Nam quy định về niêm yết giá th...

Pháp luật Việt Nam quy định như thế nào về kê khai giá thuốc?

Hỏi: Cho tôi hỏi việc kê khai giá thuốc được quy định như thế nào trong pháp luật Việt Nam? Trả lời: Pháp luật Việt Nam quy định về v...

Hỏi đáp về các loại giá thuốc phải kê khai, niêm yết

Hỏi: Xin được hỏi các loại giá thuốc nào phải kê khai, niêm yết? Trả lời: Theo quy định của pháp luật Việt Nam, những loại giá thuố...