Pháp luật Việt Nam quy định như thế nào về niêm yết giá thuốc?

Hỏi: Cho tôi hỏi các quy định của pháp luật Việt Nam về niêm yết giá thuốc? Trả lời: Pháp luật Việt Nam quy định về niêm yết giá th...

Pháp luật Việt Nam quy định như thế nào về kê khai giá thuốc?

Hỏi: Cho tôi hỏi việc kê khai giá thuốc được quy định như thế nào trong pháp luật Việt Nam? Trả lời: Pháp luật Việt Nam quy định về v...

Hỏi đáp về các loại giá thuốc phải kê khai, niêm yết

Hỏi: Xin được hỏi các loại giá thuốc nào phải kê khai, niêm yết? Trả lời: Theo quy định của pháp luật Việt Nam, những loại giá thuố...

Hỏi đáp về nguyên tức quản lý giá thuốc của Nhà nước

Hỏi: Xin được hỏi pháp luật Việt Nam quy định như thế nào về nguyên tắc quản lý giá thuốc của Nhà nước? Trả lời: Pháp luật Việt Nam...

Hỏi đáp về các hình thức tổ chức kinh doanh thuốc tại Việt Nam

Hỏi: Xin được hỏi tại Việt Nam có c ác hình thức tổ chức kinh doanh thuốc nào? Trả lời: Xin được trả lời, pháp luật Việt Nam qu...

Hỏi đáp về quyền và nghĩa vụ của người bán lẻ thuốc và chủ cơ sở bán lẻ thuốc

Hỏi: Tại các cơ sở bán lẻ thuốc, người bán lẻ thuốc và chủ cơ sở bán lẻ thuốc được hưởng các quyền gì và phải thực hiện nghĩa vụ gì? ...

Hỏi đáp về chứng chỉ hành nghề dược

Hỏi:   Chứng chỉ hành nghề dược là gì? Ai sẽ được cấp Chứng chỉ hành nghề dược? Ai có quyền cấp chứng chỉ? Trả lời:   Theo Điều 2 L...

Hỏi đáp về điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc

Hỏi: Để được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc, cơ quan, tổ chức, cá nhân kinh doanh thuốc phải đáp ứng những ...

Định hướng cho dược phẩm xuất khẩu của Việt Nam.

Cùng với tốc độ phát triển kinh tế của cả nước, ngành dược Việt Nam đã không ngừng phát triển, đổi mới công tác quản lý, nâng cao chất lượn...

Bộ Y tế ban hành Công văn số 5890/BYT-QLD hướng dẫn tạm thời việc gia hạn số đăng ký & thời hạn nộp hồ sơ đăng ký lại

Trong thời gian chờ sửa đổi Thông tư số 22/2009/TT-BYT theo đúng trình tự thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật và để kịp thời th...

Những điểm mới về đấu thầu thuốc trong Luật đấu thầu năm 2013

Ngày 26/11/2013, Quốc hội ban hành Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13. Luật đấu thầu năm 2013 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2014. Luật này gồ...

CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA PHÁT TRIỂN NGÀNH DƯỢC VIỆT NAM GIAI ĐOẠN ĐẾN NĂM 2020 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030

Ngày 10/01/2014, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 68/QĐ-TTg quyết định phê duyệt Chiến lược quốc gia phát triển ngành Dược Việt Na...

Cục Quản lý Dược triển khai TTLT số 36/2013/TTLT-BYT-BTC và TT số 37/2013/TT-BYT về đấu thầu thuốc

Ngày 25 tháng 1 năm 2014, Cục Quản lý Dược có công văn số 90 /QLD-GT về việc triển khai Thông tư liên tịch số 36/2013/TTLT-BYT-BTC và Thông...

Thông tư số 45/2013/TT-BYT ngày 26/12/2013 của Bộ Y tế ban hành danh mục thuốc thiết yếu tân dược lần VI

Thông tư số 45/2013/TT-BYT ngày 26/12/2013 của Bộ Y tế ban hành danh mục thuốc thiết yếu tân dược lần VI  Tải văn bản tại đây

Thông tư số 40/2013/TT-BYT ngày 18/11/2013 của Bộ Y tế ban hành danh mục thuốc thiết yếu thuốc đông y và thuốc từ dược liệu lần VI

Thông tư số 40/2013/TT-BYT ngày 18/11/2013 của Bộ Y tế ban hành danh mục thuốc thiết yếu thuốc đông y và thuốc từ dược liệu lần VI Tải vă...

Quyết định số 151/2007/QĐ-TTg ngày 12/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định về việc nhập khẩu thuốc chưa có số đăng ký tại Việt Nam

Quyết định số 151/2007/QĐ-TTg ngày 12/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định về việc nhập khẩu thuốc chưa có số đăng ký tại Việt ...

Quyết định số 43/2007/QĐ-TTg ngày 29/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Phát triển công nghiệp Dược và xây dựng mô hình hệ thống cung ứng thuốc của Việt Nam giai đoạn 2007 – 2015 và tầm nhìn đến năm 2020"

Quyết định số 43/2007/QĐ-TTg ngày 29/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Phát triển công nghiệp Dược và xây dựng mô hìn...

Thông tư số 02/2007/TT-BYT ngày 24/01/2007 của Bộ y tế hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều về điều kiện kinh doanh thuốc theo quy định của Luật Dược và Nghị định 79/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược

Thông tư số 02/2007/TT-BYT ngày 24/01/2007 của Bộ y tế hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều về điều kiện kinh doanh thuốc theo quy định c...

Nghị định số 79/2006/NĐ-CP ngày 09/08/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược

Nghị định số 79/2006/NĐ-CP ngày 09/08/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược Tải văn bản ...