Hỏi đáp về chứng chỉ hành nghề dược

Hỏi: 
Chứng chỉ hành nghề dược là gì? Ai sẽ được cấp Chứng chỉ hành nghề dược? Ai có quyền cấp chứng chỉ?

Trả lời: 
Theo Điều 2 Luật Dược, hành nghề dược là việc cá nhân sử dụng trình độ chuyên môn dược của mình để kinh doanh thuốc. Một cá nhân muốn được cấp Chứng chỉ hành nghề dược, phải đáp ứng đủ các điều kiện như quy định tại Điều 13 Luật Dược: Có văn bằng, chứng chỉ chuyên môn phù hợp với yêu cầu của từng hình thức kinh doanh thuốc. Đã qua thực hành ít nhất từ 2 năm đền 5 năm tại cơ sở dược hợp pháp đối với từng hình thức kinh doanh. Có đạo đức nghề nghiệp và đủ sức khỏe để hành nghề dược.


Bộ trưởng Y tế sẽ cấp Chứng chỉ hành nghề dược cho cá nhân đăng ký hành nghề dược có vốn đầu tư nước ngoài; Giám đốc Sở Y tế cấp chứng chỉ hành nghề dược cho những trường hợp còn lại. Cũng như cơ sở kinh doanh thuốc đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc, cá nhân đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề dược phải nộp lệ phí theo quy định của pháp luật.