Hỏi đáp về điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc

Hỏi:
Để được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc, cơ quan, tổ chức, cá nhân kinh doanh thuốc phải đáp ứng những điều kiện gì? Cơ quan nào có quyền cấp Giấy chứng nhận?Trả lời: 
Trước hết cần hiểu theo quy định của pháp luật (Điều 10 Luật Dược), kinh doanh thuốc bao gồm các hình thức sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu bán buôn, bán lẻ, dịch vụ bảo quản và dịch vụ kiểm nghiệm thuốc. Khác với nhiều ngành nghề kinh doanh khác trong xã hội, tại Điều 11 Luật Dược (có hiệu lực từ ngày 1-10-2005) quy định kinh doanh thuốc là ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Cơ quan, tổ chức, cá nhân kinh doanh thuốc (gọi chung là cơ sở kinh doanh thuốc) bắt buộc phải có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc. Cơ sở kinh doanh thuốc được cấp Giấy chứng nhận phải có đủ các điều kiện sau: Cơ sở vật chất kỹ thuật, nhân sự có trình độ chuyên môn cần thiết cho từng hình thức kinh doanh thuốc. Người quản lý chuyên môn về dược đã được cấp Chứng chỉ hành nghề dược phù hợp với hình thức kinh doanh.

Đối với cơ sở sản xuất thuốc, làm dịch vụ bảo quản thuốc, làm dịch vụ kiểm nghiệm thuốc sẽ do Bộ Y tế cấp. Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc. Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sẽ cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc cho các hình thức còn lại.