Hỏi đáp về quyền và nghĩa vụ của người bán lẻ thuốc và chủ cơ sở bán lẻ thuốc

Hỏi:
Tại các cơ sở bán lẻ thuốc, người bán lẻ thuốc và chủ cơ sở bán lẻ thuốc được hưởng các quyền gì và phải thực hiện nghĩa vụ gì?

Trả lời: 
Luật Dược (Điều 24) quy định cơ sở bán lẻ thuốc bao gồm: nhà thuốc, quầy thuốc, đại lý bán thuốc của doanh nghiệp; tủ thuốc của trạm y tế. Tại các cơ sở bán lẻ thuốc, người bán lẻ thuốc và chủ cơ sở bán lẻ thuốc có chung các quyền như được bán lẻ thuốc cho người sử dụng; từ chối bán thuốc khi đơn thuốc kê không đúng quy định hoặc người mua thuốc không có khả năng tiếp nhận những chỉ dẫn cần thiết. Ngoài ra, người bán lẻ thuốc là dược sỹ có trình độ có quyền thay thế thuốc bằng một thuốc khác có cùng hoạt chất, dạng bào chế, cùng liều lượng khi có sự đồng ý của người mua. Đối với chủ cơ sở bán lẻ thuốc, ngoài những quyền chung nói trên, chủ cơ sở bán lẻ thuốc có quyền mua thuốc từ cơ sở bán buôn để bán lẻ, mua nguyên liệu để pha chế thuốc theo đơn và có thể ủy quyền cho nhân viên có trình độ chuyên môn tương đương trở lên điều hành công việc khi vắng mặt (Điều 27).

Theo quy định tại Điều 28 Luật Dược, thì: người bán lẻ thuốc có các nghĩa vụ như: kiểm tra đơn thuốc trước khi bán; ghi rõ tên thuốc, hàm lượng trên bao bì đựng thuốc khi thuốc bán lẻ không đựng trong bao bì ngoài của thuốc, bán đúng thuốc ghi trong đơn thuốc, nếu trường hợp cần thay thế thuốc phải ghi rõ tên thuốc, hàm lượng, nồng độ, số lượng thuốc, cách thức sử dụng thuốc đã thay thế vào đơn và chịu trách nhiệm về việc thay thế đó. Người bán lẻ thuốc phải chịu trách nhiệm trước chủ cơ sở bán lẻ thuốc về hành vi của mình trong phạm vi được ủy quyền.

Chủ cơ sở bán lẻ thuốc có các nghĩa vụ: trực tiếp quản lý, điều hành mọi hoạt động của cơ sở; niêm yết thời gian bán thuốc, niêm yết giá bán lẻ trên sản phẩm, trừ trường hợp giá bán đã được in trên sản phẩm, không được bán giá cao hơn giá niêm yết, chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động của cơ sở, kể cả trong trường hợp ủy quyền.


Người bán lẻ thuốc và chủ cơ sở bán lẻ thuốc đều phải bồi thường thiệt hại cho người sử dụng thuốc trong trường hợp có thiệt hại do lỗi của mình gây ra.