Cơ quan nào quản lý nhà nước về giá thuốc?

Hỏi:
Cho tôi hỏi cơ quan nào quản lý nhà nước về giá thuốc?

Trả lời:
Chúng tôi xin được trả lời câu hỏi của bạn như sau:
- Cục Quản lý dược Việt Nam thuộc Bộ Y tế là cơ quan giúp Bộ trưởng Bộ Y tế thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giá thuốc.

- Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chức năng, nhiệm vụ quản lý giá thuốc của Cục Quản lý dược Việt Nam.