Hỏi đáp về thẩm quyền cấp Chứng chỉ hành nghề dược

Hỏi:
Xin được hỏi về thẩm quyền cấp Chứng chỉ hành nghề dược?

Trả lời:
Thẩm quyền cấp Chứng chỉ hành nghề dược được quy định như sau:
a) Bộ trưởng Bộ Y tế cấp Chứng chỉ hành nghề dược cho cá nhân đăng ký hành nghề dược có vốn đầu tư nước ngoài;
b) Giám đốc Sở Y tế cấp Chứng chỉ hành nghề dược cho cá nhân đăng ký hành nghề dược, trừ trường hợp quy định tại điểm a nêu trên;